Copyright

Start

De websites www.grafiek-online.nl, www.biodanza-online.nl, www.aduograf.nl  en www.kunstkwadraat.nl  zijn eigendom van Aduograaf. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder mede begrepen de tekst, de vormgeving en de beelden, behoren toe aan Aduograaf. De inhoud van deze websites mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aduograaf worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, behoudens beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website.

 

 

 

 

 

 

2000 - 2018  Aduograaf  Biodanza v.o.f.  |   Disclaimer   |   copyright   |   paul@aduograaf.nl   |   home